<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> Sint-Jozefgilde > Keizer

Sponsors

 

brico lommel

 

wapens frank

 

Loomans Plastics

 

LASWERKEN THEBRO

 

CAFE THE BOOTS

Keizer JanOns keizerspaar

Het is moeilijk te achterhalen hoe lang Jan Schoofs al lid is van de Sint Jozefgilde.

Als muzikant -hij speelde destijds accordeon op bruiloften en andere feesten- mocht hij alleen op het gildenfeest optreden, als hij bereid was het lidgeld voor dat jaar te betalen. Zo liep dat enige tijd en in 1973 sloot Jan zich effectief aan als gildenbroeder en schutter van de St. Jozefgilde. Vanaf dan kwam hij officieel in het gildenboek. Dat gildenboek was toentertijd nog een schrift met dubbele lijntjes met op de kaft een tekening van Sinterklaas. Andere notities werden op een bierviltje geschreven, ze belandden na gebruik onder de één of de andere pint en gingen zo verloren.

Na enkele jaren was er nood aan een nieuwe voorzitter.
Omdat Jan goed met iedereen overweg kan, goed en zonder plankenkoorts zijn zegje kan doen, de vrede hoog in het vaandel draagt, en ook wel enkele pinten kan verzetten, was iedereen het er over eens dat Jan de geijkte persoon was voor die functie en kreeg de zo hoogste verantwoordelijkheid. Jan bleef voorzitter tot 2005 en kreeg toen de titel van ere-voorzitter.

Een groot verdriet bleef Jan echter achtervolgen: hij wilde koning worden, maar als Jan zijn schot loste bleef de koningsvogel gewoon op zijn stokje zitten, en viel liever één of twee beurten voor of na het schot van Jan.
Er moest een nieuw millennium beginnen om het lot te doen keren.

In 2001 was het zover. Ik heb in mijn leven nooit een gelukkiger man gezien dan Jan, op het moment dat na zijn raak schot, de koningsvogel van zijn stokje suisde. Het was eindelijk gelukt! Jan werd koning van de St. Jozefgilde!

Het was een druk jaar, we richtten dat jaar het Nationaal Koningschieten in samen met de andere Lommelse gilden. In de finale voor Nationaal koning, was het weer de man na Jan die de vogel afschoot.

Rond 19 maart 2002, de feestdag van Sint Jozef werd opnieuw op de koningsvogel geschoten, en alsof het heel gewoon was; Jan schoot hem er weer af. Met tranen van geluk in de ogen aanvaardde Jan zijn tweede jaar koningschap.

Het volgende jaar, in 2003 deed hij het voor de derde keer nog eens over. Eerst 29 jaren niets, en dan 3 jaar achtereen.
Het is traditie dat iemand die drie maal na elkaar koning schiet, wordt verheven tot keizer voor het leven.

Voor de derde maal, in zowat 500 jaar, heeft Lommel weer een Keizer.

Keizer Jan Schoofs.